Recentelijk hoorde ik iemand een opmerking maken dat Trichotillomanie een vorm van gedrag is die zeer hardnekkig is en waar maar moeilijk van af te komen valt. Na wat doorvragen bleek het te gaan om een overtuiging gebaseerd op teleurstellingen vanuit het verleden vanuit een bezorgde moeder.

En waar we van overtuigd zijn heeft heel veel invloed op wat we wel en niet doen. Maar soms kunnen overtuigingen ons ook onnodig remmen om nieuwe dingen te ontdekken.

Een voorbeeld van zo´n valkuil uit mijn eigen leven!

Een voorbeeld in mijn eigen leven was een moment waarop ik heel erg liefdesverdriet had. Op dat moment was ik ervan overtuigd dat de liefde niet aan mij was besteed.

Totdat ik later in mijn leven weer leerde ervaren dat dat wel degelijk kon. En dus veranderde uiteindelijk mijn overtuiging, maar het heeft wel even geduurd destijds.

En in die periode hielp ik ook niet echt mee om dat toe te laten in mijn leven. Ik wilde het wel, maar de teleurstelling uit mijn verleden remde me daarin op de een of andere manier. Ik wilde nieuwe pijn en teleurstelling voorkomen.

Maar uiteindelijk realiseerde ik dat ik daar alleen me zelf maar mee had. Daarom wil ik graag mijn ervaring met je delen rondom gedrag en je uitnodigen je open te blijven stellen.

Te blijven onderzoeken tot je gerealiseerd hebt wat je wilt bereiken. Hoe moeilijk of uitdagend dat soms ook kan zijn als het niet gelijk lukt.

Waardoor voor het aangaan van Trichotillomanie behandeling soms interne blokkades kunnen ontstaan

Derhalve lijkt het me ook goed om aan je uit te leggen hoe we mensen met Trichotillomanie begeleiden.

trichotillomanie haar uittrekken De essentie is dat we je helpen verandering aan te brengen voor onbewuste gedragsprocessen welke leidend zijn bij haar uittrekken. We leren je daarmee sturen op de kern van dit gedrag, daar waar het allemaal begint.

Veel mensen die lijden aan deze vorm van gedrag vechten vaak in schaamte en isolement of met een verkeerde aanpak hiertegen.

Hierdoor ontstaat soms (wat mij betreft ten onrechte) de perceptie dat dit een hardnekkig vorm van gedrag is waar je maar moeilijk vanaf kunt komen.

Mijn ervaring is dit mede ontstaat doordat er maar weinig tot geen hulpverleners echt gespecialiseerd zijn hiervoor. Men doet het erbij, naast vele andere vormen van bemiddeling.

Vaak probeert men hierbij op bewuste wil, door onderdrukking (via bv medicijn gebruik) of via cognitief inzicht, dit gedrag te stoppen. Echter tevergeefs.

Onderstaande manieren van hulp hebben wat mij betreft nog nooit (langdurig) succesvol geholpen bij haar uittrekken: 

haar uittrekken trichotillomanie helpt niet

  • Tegen jezelf zeggen het niet te doen;
  • Een ander je er op laten attenderen dat je het niet dient te doen;
  • Jezelf belonen wanneer je het niet doet of een ander dit laten doen;
  • Pleisters op je handen dragen of handschoenen om het moeilijk te maken haren uit te trekken;
  • Jezelf met allerlei activiteiten proberen ´af te leiden´, om vooral maar bezig te blijven;
  • Een hoofddoekje dragen wanneer je bv op je hoofd haren trekt;
  • Bijhouden wanneer je het doet, vaak voor een hulpverlener die zelf probeert te doorgronden hoe dit gedrag werkt;
  • Kalmerende pillen slikken op doktersadvies.

De reden dat bovenstaande manieren wat mij betreft niet werken bij Trichotillomanie is dat het als het ware een metaforische pleister is aan de ‘buitenkant’ voor iets wat speelt van binnen.

Waarmee dus de kern van het gedrag niet wordt aangepakt. Namelijk het opbouwen van de drang tot moeten trekken. Al dan niet in combinatie met de aanname dat er iets mis zou zijn met de persoon in kwestie en dat er naar een verklaring moet worden gezocht.

Wat mij betreft ben je hartstikke normaal als je last hebt van deze vorm van gedrag. Maar ik begrijp ook heel goed dat je af wilt komen van dit gedrag.

Daar helpen we je vanuit Beter Worden dan ook graag bij op een manier die al voor veel mensen het verschil heeft gemaakt in relatief korte tijd.

Want het is de drang tot het moeten uittrekken die soms zo sterk kan aanvoelen, dat je als het ware even overgeleverd bent aan het moeten uittrekken van je haar.

Daarna kan het vaak weer even gaan, totdat die drang weer is opgebouwd voor de volgende treksessie.

Hoe we dit vanuit Beter Worden anders doen voor hulp bij Trichotillomanie

Het is wat mij betreft dan ook de onbewuste opbouw van die drang die uiteindelijk de kern vormt van dit gedrag. Maar veel belangrijker nog, die de weg aanduidt naar jezelf leren bevrijden hiervan.

En dit is precies waar de hulpverlening van Beter Worden zich op richt en in onderscheidt. Gebaseerd op ruim 9 jaar specialistische ervaring en gewerkt te hebben met tal van mensen die last hadden van dit gedrag.

In tal van landen en tal van vormen waarin dit gedrag voorkomt. Van mensen die in milde vorm haren trokken tot mensen die zeer intensief haren trokken op iedere denkbeeldige plek op hun lichaam.

Van mensen die dat relatief korte tijd deden tot mensen die hier al meer dan 50 jaar lang last van hadden.

Van mensen die zich bewust waren dat ze het gedrag deden op het moment zelf tot mensen die achteraf pas constateerden dat ze het gedaan hadden.

Omdat ze tijdens het doen van het gedrag als het ware even ‘in trance’ waren en het niet direct door hadden. Net als iemand die gebiologeerd tv zit te kijken en even helemaal naar binnen is gekeerd.

haar uittrekken

Veel van die onbewuste patronen die typerend zijn bij Trichotillomanie en waar we je heel gericht bij helpen ontdekte ik zelf door al die jaren uitsluitend met mensen te werken die last hebben van dit gedrag.

Zoals bv het patroon wanneer stress of spanning toeneemt, het gedrag van haren uittrekken (soms iets verlaat) ook vaak toeneemt.

En ook de opbouw van spanning of stress is natuurlijk een onbewust proces, vaak als gevolg van de betekenis die men onbewust geeft aan die dingen die men meemaakt.

Verandering leren aanbrengen bij jezelf voor onbewuste gedragspatronen die specifiek spelen bij Trichotillomanie is wat mij betreft dan ook de sleutel naar vrijheid.

Iets wat iedereen kan leren wat mij betreft en we je graag zelf succesvol laten ontdekken. Vandaar dat al onze bemiddeling altijd wordt aangeboden met een tevredenheidsgarantie.

En de manier hoe we je daarbij begeleiden is niet alleen heel erg leuk, maar gaat ook vaak een stuk sneller dan gedacht.

Gedragsverandering kan daarbij vaak sneller dan je wellicht voor mogelijk houdt

Dus in tegenstelling tot bv 10 maanden op de bank bij een algemene therapeut en tal van bezoeken, richten wij ons er op je te leren hoe verandering aan te brengen bij onbewuste gedragspatronen die spelen bij Trichotillomanie.

Die vaak net zo snel veranderd kunnen worden als ze ooit zijn ontstaan. Zonder dat je je inhoudelijk hoeft te verklaren naar anderen voor deze vorm van gedrag.

Je helpen daar waar het gedrag begint. Dus niet onderdrukken door bv rustgevende medicijnen, maar je helpen te leren sturen op de kern.

Zoals bijvoorbeeld tijdens de voor onze klanten ondertussen beroemde doorbraak sessies.

trichotillomanie doorbraak sessie haar uittrekken

Waar je na de juiste voorbereiding in relatief korte tijd een doorbraak leert maken voor dit gedrag.

trichotillomanie behandeling haar uittrekken ervaring

Mocht je zelf hulp kunnen gebruiken, kijk dan eens hier voor de eerste stap voor iedereen de we helpen.

Vanuit liefde en je het allerbeste toewensend,

Rik


Rik
Rik

Rik van Bastelaar is de oprichter van Beter Worden voor behandeling van Trichotillomanie. Door zich jarenlang te specialiseren in dit gedrag heeft hij een unieke en effectieve aanpak kunnen ontwikkelen waar al heel veel mensen baat bij hebben gehad. Van jongere mensen (vanaf 9 jaar) die relatief een beperkt aantal jaren haar uittrokken tot oudere mensen (tot 76 jaar) die dat al bijna een leven lang deden en al van alles hadden geprobeerd. Voor tal van verschillende vormen waarin dit gedrag voorkomt. Van haren uittrekken met de hand, met een pincet, friemelen of het uitdraaien van haar. Al dan niet in combinatie met het bewust bezig zijn hiermee of het vervolgens opeten van haar. In een alsmaar toenemend aantal landen (17 tot nu toe). Zijn pragmatische aanpak richt zich op het heel gericht leren sturen op de kern van dit gedrag: de onbewuste opbouw van de drang tot het moeten uittrekken van haar. En vaak sneller dan de meeste mensen in eerste instantie voor mogelijk hielden. Zodra mensen leren stoppen met dit gedrag leidt dit vaak tot een fantastische transformatie in hun leven vanuit een versterkt zelfbeeld en toename in zelfvertrouwen. Met meer ruimte voor harmonie en intimiteit in onderlinge relaties. Vanuit een beter gevoel en meer openheid en onderling begrip. Alsook meer innerlijke rust en betere concentratie mogelijkheden en bijbehorende prestaties. En voor mensen met kinderen of de wens daartoe vaak tot een beter gewenst rolmodel.