TRICHOTILLOMANIE VRIJHEID CONSULTATIE SESSIE met 1 van onze gedragsexperts!

“IK WEET WAT TRICHOTILLOMANIE IS EN KAN HELPEN, ECHT WAAR! Zelfs als je het grootste deel van je leven hebt getrokken en faalde met alles wat je voorheen ooit hebt geprobeerd.”

Deze eerste blogpost in de serie ‘Trichotillomanie behandeling ontrafelt- Hoe te stoppen met haren uittrekken‘, komt vanuit Perticara in Italië waar we momenteel met ons gezin op vakantie zijn. Vanaf de top van een berg met werkelijk een schitterend uitzicht en heerlijk klimaat.

In deze blogpost deel ik weer graag wat informatie met je om je verder te helpen in je proces van je leren bevrijden van Trichotillomanie.

 

Je hoeft niet alles te begrijpen om af te komen van Trichotillomanie!

1 Van de vragen waar veel mensen mee zitten die last hebben van Trichotillomanie is de ‘waarom vraag’. Waarom doe je deze vorm van gedrag?

waarom trichotillomanie haren uittrekkenIn ons Ebook voor hulp bij Trichotillomanie ben ik al uitvoerig ingegaan op het feit dat we allemaal dwangmatige vormen van gedrag kunnen ontwikkelen en dat het zelden nodig is te begrijpen waarom je dit doet om er van af te leren komen.

Temeer daar je bewuste inzicht niet altijd direct gekoppeld is aan deze vorm van gedrag die je onbewust doet.

Toch denk ik ook dat het goed is te realiseren dat je feitelijk zelf bijdraagt aan het opbouwen van de drang tot haren uittrekken, hoe gek dat nu wellicht nog klinkt. Want waarom zou je dit doen als je feitelijk helemaal niet blij bent met Trichotillomanie in je leven?

Een vraag waar ik je in deze blogpost bij wil helpen, want iets waar je verantwoordelijkheid voor neemt kun je leren veranderen. Iets wat je buiten je zelf neer legt en als ‘ slachtoffer’ benaderd zelden. Dus hoe werkt dat nu dat je zelf onbewust bijdraagt aan de drang tot haren uittrekken?

Laat me dit aan je toelichten aan de hand van het creatie – of manifestatie proces dat voor ons allemaal geldt. Dat proces kent een viertal fasen, te weten:

1) Denken
2) Gevoel
3) Handelen

4) Resultaat

In het gratis membership gedeelte van onze website delen we steeds meer video’s met je die dit nader aan je toelichten.

 

Hoe je zelf indirect bijdraagt aan het opbouwen van de drang tot haren uittrekken!

Nu wordt beweert dat we m.b.t. denken zo’n 95 % onbewust doen. Hetzelfde geldt voor gedrag zoals trichotillomanie.

Hoe werkt dat nu m.b.t. tot het opbouwen van de drang tot haren uittrekken? Heel simpel, dat is een indirect proces.

Door dingen te doen of niet te doen die niet goed werken voor dat deel van jou van binnen dat weet wat goed voor je is en je je huidige gedrag doet voorbrengen. Ook wel genoemd ‘je onderbewuste’.

1 Van mijn indirecte leermeesters rondom gedrag was Milton H. Erickson.

trichotillomanie haren uittrekkenEen fantastisch persoon die werkzaam was als hypnotherapeut en heel veel mensen in zijn leven heeft kunnen helpen zichzelf te leren bevrijden van vormen van gedrag die de kwaliteit van hun leven in de weg stonden.

1 Van zijn regels was dat de reden waarom mensen degelijke vormen van gedag voorbrengen is dat er sprake is van een discrepantie tussen hun bewuste en onderbewuste geest.

Met andere woorden, dat ze niet goed luisteren naar het diepere deel in zichzelf dat het beste met ze voor heeft. Je zou kunnen stellen dat dat onbewuste deel in jou feitelijk aan de bel trekt om beter voor jezelf te zorgen.

Laat me daar een simpel voorbeeld van geven in de dagelijkse praktijk van je leven.

 

Het patroon van lading en ontlading bij Trichotillomanie

Trichoitillomanie haren uittrekkenStel bijvoorbeeld dat iemand dingen doet die je helemaal niet fijn vindt maar dat je die persoon daar niet op durft aan te spreken op dat moment.

Dat niet durven zou bijvoorbeeld kunnen voortkomen uit een vorm van angst die je onbewust opbouwt of uit onderliggende overtuigingen dat de situatie er niet naar is om dat te doen.

Bv je manager of een bepaalde andere persoon en het niet slim is om die persoon te ‘confronteren’ met zijn of haar gedrag. Dan heb je rationeel wellicht een goed verhaal maar doe je dingen die leiden tot minder prettige gevoelens van binnen met hoe de situatie feitelijk voor jou is.

De uitdaging met beklemmende gevoelens is dat ze ons vaak lijken te overkomen. Niemand wil zich bijvoorbeeld angstig of overweldigd voelen, maar toch ervaren we allemaal wel dit soort gevoelens op bepaalde momenten in ons leven.

Vaak komen dat soort gevoelens voort uit geconditioneerde gedachtes die onbewust in een fractie van een seconde bij ons opkomen en lijken we machteloos op dat moment wat aan die beklemmende gevoelens te doen.

Of iemand doet iets op een bepaalde manier en we geven daar onbewust een betekenis aan die ons eerder afremt dan aanmoedigt om te doen wat goed voor ons is, zoals bijvoorbeeld niet eerlijk zeggen hoe je werkelijk over iets denkt.

In de loop der jaren heb ik heel wat patronen mogen ontdekken die spelen bij mensen die last hebben van Trichotillomanie.

Als ik zou generaliseren zou ik kunnen stellen dat voor veel mensen die last van hebben van trichotillomanie het vaak een uitdaging is om ‘hun eigen grenzen altijd trouw te bewaken’ in sociale situaties.

Maar ook dat het groeien in deze vaardigheden mede bijdraagt aan het vinden van de oplossing die je zoekt.

trichiotillomanie haren uittrekkenOf zoals Abraham Maslow het zo mooi verwoordde: wat meer onafhankelijk te worden van de mening van anderen t.a.v. ons eigen denken en wat anderen van ons verwachten.

Iets waar we naar mijn mening te weinig in getraind worden in de maatschappij maar zoals Maslow al had ontdekt een belangrijk onderdeel vormt voor de innerlijke vrijheid die we volgens hem allemaal nastreven in ons leven.

Nu is er geen goed of slecht aan gedrag wat mij betreft, dus goed je eigen grenzen afbakenen en eerlijk zijn naar jezelf is wat mij betreft geen doel op zich.

Maar als je jezelf bv inhoudt om te zeggen wat je eigenlijk wilt zeggen of soms niet doet wat je eigenlijk wilt doen, dan draag je daarmee indirect bij tot het opbouwen van spanning die op een bepaald moment als je bv TV kijkt weer ontladen wordt op onbewust niveau door het uittrekken van je haren.

Dat is ook waarom veel mensen met Trichotillomanie best wel genieten van het uittrekken van haren op het moment zelf maar achteraf weer de pijn en het verdriet voelen van de consequenties van dit gedrag.

Vandaar dat we waar nodig ook uitgebreid met je stilstaan hoe je je krachtig kunt voelen in situaties waar je je nu wellicht nog onbewust overweldigd voelt.

Zodat je veel beter in staat bent om te doen wat goed is voor jou en volop leert handelen onafhankelijk van de goedbedoelde mening van anderen.

Want zodra we ons beter voelen doen we vaak beter, en dat is de kern van het verschil tussen succes en falen in veel gevallen. Zo ook bij het leren afkomen van Trichotillomanie is mijn ervaring.

 

Het leren doorbreken van geconditioneerde gedrag patronen bij Trichotillomanie

Verder is er bij een ieder van ons (ook wanneer je last hebt van Trichotilomanie) vaak sprake van geconditioneerde onbewuste patronen in ons denken en handelen waarmee we ons zelf soms in de weg kunnen zitten voor het creëren van rust van binnen.

trichotillomanie haren uittrekken kindEen leuk voorbeeld is een klein meisje dat hier bij ons op de camping als jongste van een gezin met drie kinderen steevast keihard begint te schreeuwen als dingen niet direct gaan zoals zij wil.

Mokkend kan ze soms wel 10 minuten blijven brullen zonder dat ze realiseert wat ze nastreeft. Haar ouders laten haar gewoon ‘ in haar sopje gaar koken’.

Maar ze is nog jong en als zal ongetwijfeld een moment komen dat ze nieuwe vaardigheden leert waarmee ze anders met dat soort situaties om kan leren gaan en sneller voor elkaar krijgt wat ze wil.

Wellicht heb je zelf ook bepaalde terugkerende patronen die je herkent in je gedrag waarmee je jezelf soms in de weg zit.

Zelf heb ik bv soms moeite met mensen die in mijn belevenis kunnen ‘pushen’ of drammen. Zodra dat gebeurt schiet ik vaak in een innerlijke staat van boosheid, bouw ik spanning op van binnen en doe ik in zo’n moment soms dingen waar ik achteraf wel eens spijt van heb.

En ik begrijp zelfs waar dit patroon vandaan komt, vanuit mijn jeugd, waarin ik soms ‘gepushed’ werd om dingen tegen mijn zin in te doen.

Het leren doorbreken van dit soort geconditioneerde patronen voor effectiever gedrag, meer rust van binnen en fijnere omgang met tal van mensen ontstaat echter niet door rationele inzichten alleen.

Want iedere keer dat het gebeurt sta ik als het ware in de ‘automatische stand‘ en zal ik verbaal mensen aanvallen wanneer ik me kwaad voel zodra ik ervaar dat iemand mij probeert te ‘pushen’ tot iets wat ik niet wil en daarmee maar door blijft gaan terwijl ik heb aangegeven dat niet te willen.

Dit direct verbaal ‘op de man spelen’ is mijn automatische en natuurlijke verdedigingsmechanisme vanuit mijn verleden dat nu soms een automatisch patroon is wat de overhand kan nemen.

Terwijl andere mensen een compleet andere betekenis kunnen geven aan zo’n dezelfde situatie en wellicht zelfs kunnen lachen hierover en kalm blijven in zo’n moment. Terwijl ik daar soms moeite mee kan hebben.

Maar mijn gevoel kan dan zo intensief zijn dat het als het ware de overhand neemt in het moment zelf. Ik wordt als het ware ‘getriggerd‘ door iets en schiet dan in een bepaalde staat van hoe ik me voel en doe dan bepaalde dingen die ik wellicht achteraf niet altijd wilde op dat moment die leiden tot verhoogde en soms onnodige spanning bij mij van binnen. Waarmee ik mezelf feitelijk in de weg kan zitten met hoe ik me voel en wat ik realiseer in zo’n situatie. Kun je je dat voorstellen?

trichotillomanie drang tot haren uittrekkenDus het uitsluitend begrijpen waar dit vandaar komt helpt me niet. Wat wel helpt is bv met bepaalde technieken zo’n patroon van pushen ervaren en dan automatisch kwaad worden te leren doorbereken zodra je ontdekt dat dit iets is wat je structureel hindert.

Technieken die ik gelukkig zelf in de loop der jaren heb mogen leren en nu tot mijn beschikking heb zodra ik daar een beroep op wil doen om bepaalde patronen in mijn gedrag te veranderen wanneer ik merk dat ik mezelf feitelijk in de weg zit.

Dezelfde technieken dit jij ook zult leren wanneer we je daar bij begeleiden gekoppeld aan het patroon van haren uittrekken dat bij iedereen speelt die we in der loop der jaren hebben mogen helpen om de vrijheid in gedrag te realiseren die ze nastreefden voor zichzelf.

Aan de slag? Vraag dan hier eerst onze vragenlijst aan, zodat we je verder kunnen helpen!

Vanuit liefde en je het allerbeste toewensend,

Rik

P.s. Het volgende artikel in deze serie zal gaan over een bepaalde vorm van motivatie die je zal leiden naar vrijheid van Trichotillomanie.


Rik
Rik

Rik van Bastelaar is de oprichter van Beter Worden voor behandeling van Trichotillomanie. Door zich jarenlang te specialiseren in dit gedrag heeft hij een unieke en effectieve aanpak kunnen ontwikkelen waar al heel veel mensen baat bij hebben gehad. Van jongere mensen (vanaf 9 jaar) die relatief een beperkt aantal jaren haar uittrokken tot oudere mensen (tot 76 jaar) die dat al bijna een leven lang deden en al van alles hadden geprobeerd. Voor tal van verschillende vormen waarin dit gedrag voorkomt. Van haren uittrekken met de hand, met een pincet, friemelen of het uitdraaien van haar. Al dan niet in combinatie met het bewust bezig zijn hiermee of het vervolgens opeten van haar. In een alsmaar toenemend aantal landen (17 tot nu toe). Zijn pragmatische aanpak richt zich op het heel gericht leren sturen op de kern van dit gedrag: de onbewuste opbouw van de drang tot het moeten uittrekken van haar. En vaak sneller dan de meeste mensen in eerste instantie voor mogelijk hielden. Zodra mensen leren stoppen met dit gedrag leidt dit vaak tot een fantastische transformatie in hun leven vanuit een versterkt zelfbeeld en toename in zelfvertrouwen. Met meer ruimte voor harmonie en intimiteit in onderlinge relaties. Vanuit een beter gevoel en meer openheid en onderling begrip. Alsook meer innerlijke rust en betere concentratie mogelijkheden en bijbehorende prestaties. En voor mensen met kinderen of de wens daartoe vaak tot een beter gewenst rolmodel.