TRICHOTILLOMANIE VRIJHEID CONSULTATIE SESSIE met 1 van onze gedragsexperts!

“IK WEET WAT TRICHOTILLOMANIE IS EN KAN HELPEN, ECHT WAAR! Zelfs als je het grootste deel van je leven hebt getrokken en faalde met alles wat je voorheen ooit hebt geprobeerd.”

Deze blog post gaat over Trichotillomanie en het fascinerende fenomeen van ‘imprinting momenten’ rondom gedrag. Een woord wat je nu wellicht nog niet begrijpt maar ik weet zeker dat het duidelijk voor je ze worden naarmate je deze blog post verder leest.

Ten eerste wil ik dat je weet dat je wat mij betreft hartstikke normaal bent als je last hebt van Trichotillomanie, het dwangmatig uittrekken van haar. Toch realiseer ik me dat het vreemd kan lijken dat je iets doet wat je eigenlijk niet wilt.

Daarom wil ik in deze blog post vast wat vertellen over wat ik geleerd heb rondom gedrag en het fascinerende fenomeen van ‘imprinting momenten’.

 

Trichotillomanie en automatisch handelen

Weet je, toen ik steeds meer en meer ging leren rondom gedrag merkte ik al snel dat we eigenlijk als mens voor het overgrote gedeelte onbewust handelen.

En dat is maar goed ook, want daarmee zijn we in staat om vele dingen tegelijkertijd te doen. Maar tegelijkertijd kan het gebeuren dat bepaalde handelingen op de automatische piloot ons niet altijd even goed dienen.

En dat heeft alles te maken met het fenomeen ‘imprinting momenten’.

Wat bedoel ik daar nu mee? Wel, hoe onze hersenen werken is een bijzonder fascinerend iets. Een opmerking die bij mij erg resoneert is de volgende: ‘je bent waar je bent in je leven vanwege je beste denken tot nu toe’.

Dat geldt zowel voor mij voor jou als voor iedereen op deze planeet. Het probleem is dat we vaak niet zien wat we nog niet weten.

Maar dat denken aan de basis ligt van ons handelen is absoluut iets wat ik je kan bevestigen met alles wat ik heb ontdekt in de loop der jaren. Alleen de uitdaging is dat we voor een groot gedeelte, zo’n 95%, dat denken onbewust doen.

Daarmee wil ik zeggen dat het kan plaatsvinden in een seconde, zonder dat je daar bewust mee bezig bent.

 

Trichotillomanie en de werking van onze hersenen

trichotillomanie denken haar uittrekkenNu is er iets belangrijks om te weten over de werking van onze hersenen. Het is namelijk zo dat wanneer we ons in de piek van een emotie bevinden en er gebeurt iets om ons heen dat absoluut uniek is, dat er een relatie gelegd kan worden ter dat tussen datgene wat er gebeurd en de emotie die we op dat moment ervaren.

Laat ik dat nader toelichten. Met de piek van een emotie bedoel ik ‘heel sterk een bepaald gevoel voelen’. Dat kan zowel een fijn gevoel zijn als een waardeloos gevoel.

En wanneer we dat gevoel heel sterk voelen en er gebeurt iets unieks, dan wordt er onbewust een soort van koppeling gelegd tussen deze twee aspecten: het voelen van het gevoel en het unieke wat plaatsvindt.

Laat ik daar een praktisch voorbeeld van geven aan mijn eigen leven wat je ongetwijfeld ook zult herkennen in jouw leven. Ooit liep ik stage op een campus in het zuiden van Amerika in de staat Alabama.

Ik was nog relatief jong en het was werkelijk een heerlijke fase in mijn leven waarin ik heel veel vrijheid en avontuur heb ervaren.

Verder was ik in die periode ook enorm verliefd, wat verder bijdroeg aan dat heerlijke gevoel. Het was ook nog zo’n jonge kalverliefde waar je je ongetwijfeld iets bij voor kunt stellen.

Ik was daar samen met drie andere studenten en met twee van hen had ik een Cadillac gekocht, en oude luxe auto die men rijdt in Amerika. Luisterend naar de radio zoefde we over de weg in werkelijk fantastische sfeer en een heerlijk klimaat.

Één van de liedjes die in die periode vaak werd gespeeld op de radio was een liedje van Lionel Richie. En ik hoorde dat liedje niet één keer, nee ik hoorde het dagelijks meerdere malen, vaak op momenten dat ik me werkelijk heerlijk voelde.

Dus dit is wat er gebeurde: ik voel me fantastisch (was in de piek van een emotie, een fijn gevoel) en hoorde het liedje van Lionel Richie. En dit ging maar door en door.

Nu jaren later kan ik je vertellen dat wanneer ik het liedje dat zelfde liedje van Lionel Richie weer hoor ik in een seconde weer terug ben in die fijne periode in Amerika. En daarmee bedoel ik in mijn gedachten.

Het horen van het liedje is als het ware een ‘trigger mechanisme’ voor het activeren van die fijne gevoelens in mijn lichaam en als het ware weer mentaal terug te zijn in de periode van toen.

Ik weet zeker dat jij ook wel eens dergelijke voorbeelden heb meegemaakt in je eigen leven.

 

Trichotillomanie en de kracht van je onderbewustzijn

haar uittrekkenHier is nog een voorbeeld uit mijn eigen leven wat minder prettig was, maar hetzelfde onbewuste gedragsproces in zich draagt. Ooit solliciteerde ik voor een bepaalde baan en dat gesprek was totaal géén prettig gesprek voor mij persoonlijk.

Ik had een heel naar gevoel over de manier waarop ik werd geïnterviewd door de persoon in kwestie, een vrouw in deze. En gelukkig werd het niets want het zou uiteindelijk niet gewerkt hebben voor zowel het bedrijf als mijzelf. Het wat niet de juiste combinatie.

Maar wat gebeurde er vele jaren later? Ik was op sollicitatiegesprek bij een compleet ander bedrijf, kwam in een kamer om in gesprek te gaan met twee mensen, en gelijk vanaf het eerste moment dat ik die mensen zag kreeg ik een bepaald onbehaaglijk gevoel.

Maar ik kon niet thuisbrengen wat het precies was en ook dit gesprek liep niet helemaal prettig. Ik voelde me opgelaten en kon niet verklaren waarom.

Maar halverwege dat gesprek herkende ik plots de persoon die tegenover mij zat, één van de twee, de vrouw, als dezelfde persoon waar ik jaren geleden had gesolliciteerd.

Dus wat er gebeurde bij aanvang van het gesprek is dat mijn ´onderbewustzijn´ gelijk signaleerde dat dit dezelfde persoon was als jaar geleden, maar bewust had ik dat zelf nog niet gelijk door.

 

Onbewuste trigger mechanismen bij gedrag

Tegelijkertijd was het zien van die unieke persoon, want zij was natuurlijk uniek, een trigger mechanisme om waardeloze gevoelens in mij te activeren, gevoelens die me als het ware niet in mijn kracht zetten.

En daarom was ik ook niet in staat om het beste van mijzelf te tonen tijdens dat gesprek.

Want de manier hoe we ons voelen is allesbepalend met wat we doen of niet doen. De wijze waarop we ons kunnen geven of niet kunnen geven.

trichotillomanie haar uittrekken

Voel je je fantastisch als als een soort ´flow toestand´, dan is het heel eenvoudig om ergens volop voor te gaan. Maar voel je overweldigd of geremd door bepaalde gevoelens dan is dat plots heel moeilijk.

Nu vermoed ik dat je zelf ook wel eens iets dergelijks heb meegemaakt en dat je heel goed begrijpt en hebt ervaren hoe dit werkt. Het probleem is alleen dat dit een proces is wat onbewust werkt in ons en het in het moment zelf soms heel moeilijk is om uit zo waardeloos gevoel te komen.

En dat waardeloze gevoel kan dan bijdragen dat we ons inhouden of niet doen wat werkelijk nodig is om heel goed voor onszelf te zorgen.

Achteraf denken we dan soms ´had ik maar´, maar in het moment zelf ervoer het wellicht als heel moeilijk om te doen wat nodig was.

Misschien om te zeggen wat je werkelijk dacht of voelde, wat later wellicht bijdroeg aan onnodige gevoelens van spanning bij jezelf.

 

Impinting momenten en haren uittrekken

Dan nu de sprong naar ´imprinting momenten´, want daar gaat deze blog post over. Imprinting momenten zijn eigenlijk hetzelfde als ik zojuist heb beschreven.

trichotillomanie haar uittrekkenHet zijn momenten uit je verleden die in het proces van haren uittrekken kunnen bijdragen tot het opbouwen van de drang tot trekken.

Momenten in het verleden die als het ware onbewust in het hier en nu plots ´geactiveerd´ kunnen worden. Die je als het ware kunnen verlammen of remmen, of beperken om heel goed voor jezelf te zorgen.

En het probleem is dat we dat niet altijd zelf bewust door hebben op het moment zelf. Net als ik aan het begin van het sollicitatie gesprek nog niet bewust door had dat ik die persoon al eens eerder gezien had. Maar mijn onderbewustzijn signaleerde haar wel degelijk.

Dus één van de dingen die ik altijd doe als ik met mensen werk voor behandeling van Trichotillomanie is dat ik de ´imprinting momenten´ in hun unieke patroon van haren uittrekken samen met ze achterhaal.

En dat klinkt misschien heel ingewikkeld maar als je weet hoe je dat moet doen is dat eigenlijk relatief eenvoudig. En wat we vervolgens doen is dat we die imprinting momenten neutraliseren, zodat ze niet langer waardeloze gevoelens in je kunnen activeren die je onbewust remmen of doen inhouden.

En dat is een belangrijke stap op weg naar vrijheid van Trichotillomanie.

Nou een heel verhaal, wellicht wat technisch, aan de andere kant denk ik ook een heel praktisch met de voorbeelden die ik heb gegeven uit mijn eigen leven met hoe we gedrag doen als mens.

Als je daar meer over wilt begrijpen en ervaren nodig ik je van harte uit voor het naderende evenement genaamd Winnen van Trichotillomanie. Een unieke bijeenkomst waar we samen praktisch met elkaar aan de slag gaan en je veel leert en doet rondom praktische gedragsverandering.

En ik weet zeker dat je in dat proces ook dingen zult leren en beter begrijpen die je niet alleen gaan helpen op weg naar vrijheid van Trichotillomanie, maar ook op andere terreinen in je leven om je goed te voelen en gemakkelijker voor elkaar te krijgen wat je wilt.

Want hoe we ons voelen is alles bepalend met wat we kunnen doen op het moment zelf, en dan is het wel zo fijn als je bewuste wil en onderbewustzijn elkaar versterken.

Als je gelijk aan de slag wilt, vraag dan hier ons coachingsformulier aan.

Vanuit liefde en je het aller beste toewensend,

Rik


Rik
Rik

Rik van Bastelaar is de oprichter van Beter Worden voor behandeling van Trichotillomanie. Door zich jarenlang te specialiseren in dit gedrag heeft hij een unieke en effectieve aanpak kunnen ontwikkelen waar al heel veel mensen baat bij hebben gehad. Van jongere mensen (vanaf 9 jaar) die relatief een beperkt aantal jaren haar uittrokken tot oudere mensen (tot 76 jaar) die dat al bijna een leven lang deden en al van alles hadden geprobeerd. Voor tal van verschillende vormen waarin dit gedrag voorkomt. Van haren uittrekken met de hand, met een pincet, friemelen of het uitdraaien van haar. Al dan niet in combinatie met het bewust bezig zijn hiermee of het vervolgens opeten van haar. In een alsmaar toenemend aantal landen (17 tot nu toe). Zijn pragmatische aanpak richt zich op het heel gericht leren sturen op de kern van dit gedrag: de onbewuste opbouw van de drang tot het moeten uittrekken van haar. En vaak sneller dan de meeste mensen in eerste instantie voor mogelijk hielden. Zodra mensen leren stoppen met dit gedrag leidt dit vaak tot een fantastische transformatie in hun leven vanuit een versterkt zelfbeeld en toename in zelfvertrouwen. Met meer ruimte voor harmonie en intimiteit in onderlinge relaties. Vanuit een beter gevoel en meer openheid en onderling begrip. Alsook meer innerlijke rust en betere concentratie mogelijkheden en bijbehorende prestaties. En voor mensen met kinderen of de wens daartoe vaak tot een beter gewenst rolmodel.