Privacy Beleid

Je privacy is heel belangrijk voor ons. We willen dat je ervaring op het Internet zo prettig en profijtelijk mogelijk is, en we willen dat je met het volste vertrouwen de enorme hoeveelheid aan informatie, gereedschap en mogelijkheden van het Internet tot je kunt nemen.

We hebben dit Privacy Beleid gecreëerd om ons stevige commitment tot privacy en veiligheid te demonstreren. Dit Privacy Beleid beschrijft hoe Beter Worden (hierna “BW”) informatie verzameld van alle gebruikers van onze websites (de “Diensten”), inclusief van zij die zich mogelijk registreren voor programma’s (“Deelnemers”) en zij die zich niet registreren (“Bezoekers”). Dit Beleid maakt ook duidelijk wat we doen met de informatie die we verzamelen, en de keuzes die Bezoekers en Deelnemers hebben met betrekken tot het verzamelen en gebruiken van dergelijke informatie. We vragen je dit Privacy Beleid aandachttig te lezen. Indien BW van mening is dat de informatie die je beschikbaar stelt niet correct, huidig of volledig is, dan hebben we het recht je toegang tot deze site of ieder van haar materialen te weigeren, en je toegang te beëindigen of op te schorten, zonder berichtgeving.
Persoonlijke Informatie Die We Verzamelen en Hoe Dat Wordt Gebruik

Introductie

Deelnemers kunnen gevraagd worden om bepaalde persoonlijke informatie te verschaffen wanneer ze zich aanmelden voor een van onze programma’s, waaronder naam, telefoon nummer, informatie voor betaling (zoals bankgegevens), en het type persoonlijke computer die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de Diensten. De persoonlijke informatie die wordt verzameld van Deelnemers gedurende het registratie proces (of op ieder ander moment) wordt uitsluitend gebruikt om een op maat afgestelde ervaring te verschaffen van onze Programma’s en Diensten. Je informatie zal nooit in licentie worden gegeven of verkocht aan een derde partij. Echter, we kunnen beperkte inzage van persoonlijke informatie geven in specifieke situaties zoals beschreven in het “Openbaarmaking” gedeelte hieronder.

Openbaarmaking

We mogen informatie van Deelnemers en Bezoekers openbaar maken aan de volgende derde partijen, onder de volgende voorwaarden:

 • Dochtermaatschappijen en Joint Ventures: Een dochter maatschappij of een joint venture is een organisatie waarin we ten minste voor 50 % een belang in hebben. Als we je informatie met een dochtermaatschappij of joint venture delen, dan zullen we ze noodzaken dat ze je informatie niet doorspelen aan een andere partij voor marketing doeleinden of je informatie gebruiken in tegenspraak met de keuzes die je hebt aangegeven. Indien je hebt aangegeven dat je geen marketing informatie van ons wens te ontvangen, dan zullen we je informatie niet delen met onze dochter maatschappij of joint venture partner voor hun marketing doeleinden.
 • Bedrijven Die Namens Ons Werken: We kunnen contracten afsluiten met andere bedrijven om namens ons ondersteunende activiteiten uit te voeren voor de bedrijfsvoering, wat beperkte toegang tot je persoonlijke informatie kan inhouden. We noodzaken deze bedrijven om deze informatie uitsluitend te gebruiken om te contractuele afgestemde diensten te verlenen; het is ze verboden om de informatie door te geven aan een andere party tenzij dat nodig is om deze diensten te verlenen. Enkele voorbeelden van dergelijke ondersteunende functies voor de bedrijfsvoering zijn het uitleveren van de bestelling, uitvoeren van onderzoeken en informatie systeem management. We kunnen ook gecombineerde niet persoonlijke informatie beschikbaar stellen tot selecte dienstverleners.
 • Doorverwijzende Ambassadeurs: Wanneer je bent doorverwezen naar ons door een Ambassadeur, onder de voorwaarden van ons Ambassadeurs Programma, dan mogen we informatie van je registratie delen met je doorverwijzende Ambassadeur.
 • Overdragen Van Bedrijf: We behouden ons het recht voor om je persoonlijke informatie door te sturen in het geval van verkoop van het geheel of gedeelte van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen. Indien het bedrijf is verkocht of overgedragen, dan geven we je de mogelijkheid om ons te vertellen je persoonlijke informatie niet over te dragen. In sommige gevallen kan dit inhouden dat de nieuwe organisatie niet gerechtigd zal zijn om door te gaan met het beschikbaar stellen van de diensten en of producten die we geleverd hebben.
 • Verplichting Tot Nakoming Van Wetgeving: We kunnen persoonlijke informatie beschikbaar stellen aan derde partijen zonder je goedkeuring voor ieder van de volgende redenen: om ons te houden aan iedere vorm van wetgeving, wanneer we daartoe worden opgedragen door regulering of rechtelijk bevel, om samen te werken met onderzoeken vanuit de Overheid, om te helpen met het voorkomen van fraude of voor het afdwingen of beschermen van de rechten van ons Bedrijf of haar dochtermaatschappijen.
 • Met Je Goedkeuring: In alle andere gevallen zullen we je uitdrukkelijke goedkeuring verkrijgen alvorens we je informatie delen met derde partijen. Bijvoorbeeld, we kunnen een gezamenlijk aanbod of een prijsvraag organiseren met een derde partij en je zult gevraagd worden of je persoonlijke informatie gedeeld dient te worden met die derde partij.

 

Online Registraties

Wanneer je je rechtstreeks via onze website registreert voor onze programma’s, dan zullen we de persoonlijke informatie die je verschaft uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van die registratie. We zullen deze informatie niet delen met externe partijen, met uitzondering daar waar nodig voor het afhandelen van die registratie.

Vrijwillige Klant Onderzoeken

We kunnen van tijd tot tijd zakelijke of individuele onderzoeken organiseren. We moedigen deelname aan dergelijke onderzoeken aan omdat ze ons voorzien van belangrijke informatie dat ons helpt om de type programma’s en diensten die we aanbieden te verbeteren en de wijze waarop we ze aan je beschikbaar stellen. Je persoonlijke informatie en reacties zullen strikt vertrouwelijk blijven, zelfs als het onderzoek georganiseerd is door een derde partij. Deelname aan onze onderzoeken is op vrijwillige basis. Informatie hoe je zelf uit te schrijven van onderzoeken zal bijgesloten zijn in de communicatie aangaande onderzoeken.

We kunnen informatie die we ontvangen van individuen die reageren op onze onderzoeken combineren (of aggregeren) met de reacties die we ontvangen van andere Deelnemers waarover we wellicht beschikken, om bredere, generieke reacties op de onderzoeksvragen te bewerkstelligen (zoals geslacht, leeftijd, woonplaats, hobby’s, opleiding, dienstbetrekking, industrie sector, of andere demografische informatie). We zullen de geaggregeerde informatie dan gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening naar jou te verbeteren, en om nieuwe diensten en programma´s te ontwikkelen. Deze samengestelde, niet persoonlijke identificeerbare informatie kan eventueel gedeeld worden met derde partijen.

Automatisch Verzamelen Van Informatie

Cookies: We kunnen gebruik maken van "Cookies" om informatie te verzamelen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen door je browser op de hard drive van je computer, op verzoek van een web site. Onze Cookies bevatten geen enkele persoonlijke informatie, maar worden primair als volgt gebruikt:

 • om een overzicht te houden van tijdelijke informatie. Bijvoorbeeld, Cookies stellen ons in staat om een overzicht te houden van de plaatjes die je upload en download;
 • om je te registreren in speciale programma’s. Cookies stellen ons in staat te herinneren wanneer je inlogt op plaatsen op onze site waarvoor Lidmaatschap nodig is;
 • om je land te herinneren en je taal voorkeuren;
 • om ons te helpen inzicht te krijgen in de omvang van ons publiek en verkeerspatronen;
 • om informatie te verzamelen en vast te leggen van wat je bekeek op onze Web site en wat je bekeek in onze e-mail;
 • om site informatie en plaatjes die vertoond worden op je computer te managen & presenteren, en
 • om informatie te leveren die specifiek aansluit bij je interesses.

Web Bakens: We kunnen ook kleine "monitor giften" of "bakens" op veel van de pagina´s op onze website plaatsen, in het online adverteren met derde partijen, en in onze email. We gebruiken deze bakens, in combinatie met Cookies, om niet persoonlijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze site inclusief maar niet beperkend tot de datum en het tijdstip van het bezoek, de pagina´s die bezocht zijn, de doorverwijzende web pagina, het type browser (b.v. Internet Explorer, Netscape), het type besturing systeem (b.v. Windows, Linux, of Mac), en de domein naam van de service provider van de bezoeker (b.v. KPN). Deze informatie wordt verzamelt over duizenden bezoeken aan onze site en als geheel geanalyseerd. Deze informatie is bruikbaar, voor bijvoorbeeld het monitoren van de prestatie van onze online advertenties, zoals online banner advertenties en om vast te stellen waar we in de toekomst advertenties moeten plaatsen op andere websites.

Het uitschakelen van Cookies en Bakens: Mocht je je niet comfortabel voelen met het verzamelen van dergelijke informatie middels het gebruik van Cookies en Bakens, dan adviseren we deze mogelijkheden uit te schakelen via de opties van je browser, maar begrijp alsjeblieft dat dit de prestatie en functionaliteit van onze website zal beperken. Je browser documentatie zou je moeten voorzien van specifieke procedures voor het uitschakelen van cookie en baken ondersteuning.

Veiligheid Voor Kinderen Het beschermen van de online privacy van kinderen is bijzonder belangrijk voor ons, en we conformeren ons aan de Amerikaanse nationale regering die kinderen jonger dan 13 jaar van rechtswege beschermd. Voor die reden, staat BW zover we ons daar van bewust zijn kinderen onder de 13 jaar niet toe om een geregistreerde member van onze sites te worden, of goederen of diensten te kopen op onze sites, zonder de aantoonbare toestemming vanuit ouders. BW houdt zich niet willens en wetens bezig met het verzamelen van en verzoeken tot informatie van kinderen onder de 13 jaar, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming vanuit de ouders.

Indien we ooit kinderen jonger dan 13 jaar insluiten als onderdeel van onze bedoelde doelgroep voor onze site, dan zullen die specifieke pagina´s, in overeenstemming met de bepalingen van de Online Privacy Wetgeving Voor Kinderen (COPA: Children´s Online Privacy Protection Act), duidelijk worden geïdentificeerd en zijn voorzien van een expliciet privacy mededeling; en zullen we processen beschikbaar stellen om de goedkeuring van ouders te krijgen, toegang te verlenen tot informatie en ouders in staat te stellen om de informatie van hun kinderen te verwijderen.

We moedigen ouders en voogden om tijd met hun kinderen door te brengen online en deel te nemen aan hun interactieve activiteiten en interesses.

Openbare Forums
Sommige delen van onze site kunnen je in staat stellen om deel te nemen aan openbare diensten zoals discussie ruimtes, chatten en live evenementen. Wees alsjeblieft voorzichtig met het plaatsen van persoonlijke informatie over jezelf wanneer je gebruikt maakt van deze diensten. Wees je ervan gewaar dat wanneer je persoonlijke informatie inzichtelijk maakt op deze sites, zoals je naam, gebruikersnaam, email adres, etc, de informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen om je ongevraagde email toe te sturen. We hebben geen controle op de commentaren die je kunt ontvangen terwijl je deelneemt in deze diensten. Je kunt de commentaren van andere mensen beledigend, pijnlijk of onnauwkeurig vinden.

Ons Commitment Voor Veiligheid Van Data
We implementeren een verscheidenheid aan administratieve, bestuurlijke en technische veiligheid maatregelen om te helpen met het beschermen van je persoonlijke informatie. We hebben verschillende interne controle standaarden die specifiek ingaan op het omgaan met persoonlijke informatie. Deze bevatten bepaalde controles om het helpen bij het veiligstellen van informatie die we online verzamelen. Onze medewerkers zijn getraind om deze controle maatregelen te begrijpen en zich hier aan te confirmeren en we communiceren ons Privacy Beleid, gewoontes en richtlijnen naar onze medewerkers. Echter, ondanks dat we ernaar streven je persoonlijke informatie te beschermen, dien je zelf ook stappen te ondernemen om je informatie te beschermen. We adviseren je ten zeerste dat je alle voorzorgsmaatregelen neemt om je persoonlijke informatie te beschermen terwijl je op het Internet bent.

Diensten en Web sites die we sponseren zijn voorzien van beveiligingsmaatregelen om het verlies, misbruik en veranderen van informatie waarover we controle hebben te beschermen. Ondanks dat we er alles aan doen om de integriteit en veiligheid van ons netwerk en systemen te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen derde partijen "hackers " zullen tegenhouden van het illegaal verkrijgen van deze informatie.

Waar vragen naar toe sturen aangaande ons Privacy Beleid
Mocht je vragen hebben over dit Privacy Beleid en de praktijken die daarin zijn beschreven, dan kun je ons altijd benaderen via de contact informatie die beschikbaar is gesteld op deze Web site. We behouden ons het recht voor om dit beleid, onze Voorwaarden Van Gebruik & Dienstverlening overeenkomt, en onze andere beleidsrichtlijnen en overeenkomsten op ieder moment en op iedere manier te herzien, aan te vullen of te wijzigen, door het aanpassen van deze plaatsing.