TRICHOTILLOMANIE VRIJHEID CONSULTATIE SESSIE met 1 van onze gedragsexperts!

“IK WEET WAT TRICHOTILLOMANIE IS EN KAN HELPEN, ECHT WAAR! Zelfs als je het grootste deel van je leven hebt getrokken en faalde met alles wat je voorheen ooit hebt geprobeerd.”

Hoe snel kun je nu feitelijk een vorm van gedrag, zoals Trichotillomanie – het dwangmatig uittrekken van haar – leren overwinnen?
En maakt het daarbij uit hoe lang je deze vorm van gedrag al vertoont? Een interessante vraag waarbij wellicht geen eenduidig antwoord te geven valt. Want zo veel mensen, zo veel verschillen in vormen van ongewenst gedrag en mogelijke oplossingen. Toch kunnen we op basis van ons werk met mensen op mentaal gebied in combinatie met dwangmatige vormen van gedrag wel de kern van onze ‘waarheid’ met je delen.

Een waarheid die meer gebaseerd is op wat werkt i.p.v. wat wellicht leuk – interessant klinkt.

Trichotillomanie willen overwinnen betekent controle leren nemen over je gedrag op 2 niveaus

trichotillomanie haar uittrekken
Trichotillomanie / haar uittrekken overwinnen betekent controle leren nemen op 2 niveaus

Wanneer we bij Trichotillomanie werken met mensen om ze te leren meer controle te nemen over hun gedrag doen we dat feitelijk altijd op 2 niveaus.

Het eerste niveau is dat van het bewuste gedrag. Dat waar we ons bewust van zijn.

Een voorbeeld is het beantwoorden van de vraag wat je vandaag gaat doen of waarom je je haren dwangmatig uittrekt. Dat is vaak het minst interessante niveau.

Vooral bij dwangmatige vormen van gedrag. Want dan zou het wel gewerkt hebben om simpelweg tegen jezelf te zeggen dat je moet stoppen je haren uit je hoofd (of andere plekken van uw lichaam) te trekken.

Maar dat dat structureel niet echt werkt heb je wellicht in de praktijk zelf al ontdekt.

Wat wel werkt is je helpen de dwang te leren overwinnen door te werken op het tweede niveau van gedrag, het niveau van uw onderbewuste gedrag.

Dat is het niveau waar veel automatische processen plaatsvinden die ons dienen als mens zodat we normaal kunnen functioneren in de maatschappij. Met bijbehorende automatische – vaak geconditioneerde gedragsprocessen.

Zoals bv wanneer je dient te ademen, hoe je ´automatisch´ goed kunt lopen zonder er bewust bij na te denken, wanneer je dient te blozen of niet, wanneer je ergens spontaan om dient te lachen.

Het zijn voorbeelden van gedrag dat we als mens wel degelijk zelf aansturen, al zijn we er niet zo bewust mee bezig als op het eerste niveau.

 

Trichotillomanie: een ‘ongrijpbare’ drang tot het trekken van je haar

haar uittrekken trichotillomanie voorbeeld

Het tweede niveau bij Trichotillomanie en andere vormen van ongewenst – verslavend gedrag is ook het niveau waar de ´ongrijpbare´ dwang zich bevindt.

Waarbij vaak een vorm van een geconditioneerde gedragsstructuur is ontstaan, een soort van automatisme in herhalende zetten van gedrag die ´getriggerd´ worden met wat er extern gebeurt en wat er in een persoon omgaat.

De kunst is dus vaak om op dit niveau de oplossing te vinden op een manier die ook echt voor ons werkt. Waarbij we een nieuwe vorm van gedrag introduceren die ons beter dient als mens op alle aspecten van ons leven die klaarblijkelijk belangrijk voor ons zijn.

 

Trichotillomanie: hoe lang je er al last van hebt staat los van hoe snel je er van af kunt komen

Bij Trichotillomanie denken veel mensen dat het lang duurt om positieve verandering aan te brengen in deze vorm van dwangmatig gedrag. Zeker als het dwangmatig haar uittrekken over een langere periode heeft plaatsgevonden – zeg meerdere jaren.

Niets is echter minder waar!

haar uittrekken trichotillomanie

Hoe lang iemand reeds ´slachtoffer´ is van zijn ongewenst gedrag als haar uittrekken heeft niets te maken met het kunnen leren overwinnen hiervan.

Met het juiste niveau van innerlijke motivatie en begeleiding vanuit een professional geschoold in gedrag op beide niveaus kan verandering relatief zeer snel plaatsvinden.

Want het is op het niveau van ons onderbewuste dat we zelf de vorm van ongewenst gedrag aansturen en waar ook de sleutel ligt tot een alternatief – meer effectief gedrag – dat beter werkt voor de kwaliteit van uw leven op korte en lange termijn.

 

Trichotillomanie: genezing begint met erkenning

haar uittrekken trichotillomanie
Trichotillomanie onderkennen als beperkend gedrag is de eerste stap op weg naar genezing!

De eerste – vaak uitdagende stap bij genezing van Trichotillomanie is het dwangmatig uitrekken van je haar te herkennen en onderkennen bij jezelf als een vorm van ongewenst gedrag dat de kwaliteit van je leven in de weg staat.

Want wat we erkennen kunnen we veranderen, wat we ontkennen helaas niet!

Vanuit liefde en je het allerbeste toewensend,

Rik


Rik
Rik

Rik van Bastelaar is de oprichter van Beter Worden voor behandeling van Trichotillomanie. Door zich jarenlang te specialiseren in dit gedrag heeft hij een unieke en effectieve aanpak kunnen ontwikkelen waar al heel veel mensen baat bij hebben gehad. Van jongere mensen (vanaf 9 jaar) die relatief een beperkt aantal jaren haar uittrokken tot oudere mensen (tot 76 jaar) die dat al bijna een leven lang deden en al van alles hadden geprobeerd. Voor tal van verschillende vormen waarin dit gedrag voorkomt. Van haren uittrekken met de hand, met een pincet, friemelen of het uitdraaien van haar. Al dan niet in combinatie met het bewust bezig zijn hiermee of het vervolgens opeten van haar. In een alsmaar toenemend aantal landen (17 tot nu toe). Zijn pragmatische aanpak richt zich op het heel gericht leren sturen op de kern van dit gedrag: de onbewuste opbouw van de drang tot het moeten uittrekken van haar. En vaak sneller dan de meeste mensen in eerste instantie voor mogelijk hielden. Zodra mensen leren stoppen met dit gedrag leidt dit vaak tot een fantastische transformatie in hun leven vanuit een versterkt zelfbeeld en toename in zelfvertrouwen. Met meer ruimte voor harmonie en intimiteit in onderlinge relaties. Vanuit een beter gevoel en meer openheid en onderling begrip. Alsook meer innerlijke rust en betere concentratie mogelijkheden en bijbehorende prestaties. En voor mensen met kinderen of de wens daartoe vaak tot een beter gewenst rolmodel.